Εταιρική πύλη

Το Microsoft Intune βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται την πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές, δεδομένα και πόρους.

Η Εταιρική πύλη είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει, ως υπάλληλος της εταιρείας σας, να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους με ασφάλεια.

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής IT έχει ρυθμίσει τον εταιρικό λογαριασμό σας. Η εταιρεία σας θα πρέπει επίσης να διαθέτει συνδρομή στο Microsoft Intune.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πατήστε https://apps.microsoft.com/store/detail/εταιρική-πύλη/9WZDNCRFJ3PZ?hl=el-gr&gl=gr

Check Our Feed