Η OFFICE LINE ανέλαβε το έργο ΤΣΕΚApp στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Η OFFICE LINΕ, εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής και υλοποίησης ανάλογων έργων, είναι ο ανάδοχος έργου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

(«ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΣΕΚApp ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ WINDOWS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΣΕΚ ΚΑΙ ΤΣΕΚApp»).

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποδομής δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp, καθώς και η συντήρηση και υποστήριξη 24×7 του περιβάλλοντος Windows των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚApp.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή (Web) που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Η υπηρεσία ΤΣΕΚApp προσφέρει την προαναφερθείσα πληροφόρηση, απευθείας εντός των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης της υπηρεσίας.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες, δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, υποθηκών και προσημειώσεων, καθώς και στοιχείων που συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχει μέσω αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Check Our Feed