Φραγή κλήσεων και μηνυμάτων στο Windows Phone

Ο κώδικας της νέας έκδοσης του λειτουργικού Windows Phone, γνωστός ως GDR2, προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να μπλοκάρει τις κλήσεις και τα μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα →

05/08/2013

Check Our Feed