Μετάβαση του ΟΑΣΑ στο Cloud από την Office Line

Η Office Line A.E, υλοποίησε επιτυχώς κομβικό έργο για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΑ αξιοποιώντας την Cloud πλατφόρμα της Microsoft (Office365).

Διαβάστε περισσότερα →

03/04/2019

Check Our Feed