Εορτές: Ένα πολύ χρήσιμο tile

Στην Ελλάδα, έχουμε πολλές ονομαστικές εορτές, πολλές από τις οποίες τις ξεχνάμε. Αυτή η εφαρμογή είναι εδώ για να μας βοηθήσει να μην ξεχνάμε να λέμε “χρόνια πολλά” έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα →

12/12/2012

Check Our Feed