Λύσεις SAP για τα Windows 8

26/11/2012

H SAP στο πλαίσιο του συνεδρίου SAPPHIRE NOW, παρουσίασε τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικής ασφάλειας και εφαρμογών για την πλατφόρμα εφαρμογών Windows 8.

Οι mobile εφαρμογές της SAP για τα Windows 8 βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων σε mobile και pc συσκευές. Η SAP παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη των Windows 8 στην πλατφόρμα SAP® Mobile Platform, καθώς και βελτιώσεις ασφαλείας για τη mobile device management λύση SAP® Afaria®.

Μέσα από αυτές τις εφαρμογές, την υποστήριξη πλατφορμών και τις βελτιώσεις ασφαλείας, η SAP επεκτείνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες για τα Windows 8 ώστε να επιταχύνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί καλύτερα με συσκευές διαφορετικού χαρακτήρα.


Νέα


Check Our Feed