Ενημερώσεις στα Windows 8 πριν την τελική έκδοση

10/10/2012

Η Microsoft διέθεσε ένα πακέτο σημαντικών ενημερώσεων για τα Windows 8 σε όσους το έχουν εγκατεστημένο, μέσω του Windows Update.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ενημερώσεις αυτές βελτιώνουν την απόδοση του λειτουργικού, τη διαχείριση ενέργειας, την αναπαραγωγή πολυμέσων και τη συμβατότητα.

Η Microsoft υπόσχεται μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας στα tablet, βελτίωση στην απόδοση των Windows 8 apps και της Start screen, καλύτερη αναπαραγωγή βίντεο και ήχου, καθώς και βελτιωμένη συμβατότητα με εφαρμογές και drivers.


Νέα


Check Our Feed